Isikuandmete töötlemine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebilehe knowal.ee isikuandmete vastutav töötleja on Knowal OÜ (registrikood 14295967) asukohaga Tallinn, Eesti, e-kiri info@knowal.ee.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • e-posti aadress (juhul, kui saadetakse meile e-kiri);
  • IP-aadress

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid nagu e-post kasutame ainult Teie kirjale vastamiseks.
Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse Knowal töötajale, et vastata Teie pöördumisele.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kuna see on vajalik veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Juurdepääs isikuandmetele on Knowal töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et vastata Teie pöördumistele.
Knowal.ee veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmetega tutvumine ja kustutamine
Isikuandmetega saab tutvuda või kustutada avaldades sellest meile soovi info@knowal.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@knowal.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).